Aplikace pro IPAD

Dezinformace a hoaxy

Moderní průvodce světem dezinformací, hoaxů a fake news. Víte, co jsou to dezinformace, hoaxy a fake news? Jak vznikají? Jak je rozpoznat a jak ověřit? Jak na reverzní vyhledávání fotografií? Znáte fenomén deep fake? A dokázali byste rozpoznat hoax od reality?

Procvič pády

Taky vašim dětem nejdou pády? Koho čeho, o kom o čem, kterým pádem oslovujeme a voláme? Pomoci s nácvikem vám může třeba naše aplikace.

Pravopisné opáčko

Procvičujte pravopis, učte se, rozvíjejte se - snadno a rychle, na vašem iPadu.

Kořeny slov

Naučte se určovat kořeny slov snadno a rychle. V naší jednoduché aplikaci na vás čeká celkem stovka slov na pořádné procvičení!

Základy geometrie

Ovládni geometrii. Dvojrozměrná a trojrozměrná tělesa, obvod, obsah, osová úměrnost, rovnoběžky, různoběžky, úhly a nebo třeba tangramy. To vše v přehledné a intuitivní aplikaci.

Tvarosloví - podstatná jména

Aplikace se zaměřuje na procvičení a zafixování základních znalostí o podstatných jménech. Zaměřuje se na rozpoznávání podstatných jmen ve větách, určování pádů, životnosti, rozpoznávání správných tvarů apod. Aplikace je vhodná jak pro práci ve škole, tak i pro domácí přípravu. Aplikace obsahuje více než 100 cvičení.

Větné rozbory - rozbor souvětí

Potřebujete si procvičit rozbory souvětí? Vyzkoušejte naši novou aplikaci aplikaci. Aplikace obsahuje více než 100 vět, rozdělených podle dvou základních stupňů obtížnosti. Aplikace umožňuje procvičovat vedlejší věty podmětně, předmětné, přísudkové, přívlastkové, příslovečné, doplňkové apod. Vhodné zejména pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky středních škol či gymnázií.

Větné členy a jejich určování

Aplikace je zaměřena na procvičování jednotlivých větných členů ve větách jednoduchých. K dispozici je sada úkolů pro procvičení větných členů (podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, doplněk), samostatnou část tvoří trénink rozboru vět (přiřazování správného větného členu k příslušnému slovu ve větě). Aplikace statisticky vyhodnocuje úspěšnost plnění jednotlivých úkolů a vše zobrazuje na přehledném grafu. Verze 1.0 obsahuje celkem 80 vět. Funkce aplikace a databáze vět budou rozšiřovány zdarma v dalších updatech aplikace.

Počítání pro prvňáky (ČJ, AJ)

Aplikace umožňuje snadno a rychle procvičovat sčítání a odčítání čísel od 0 do 20, je tedy určena především předškolákům či žákům 1. tříd ZŠ. Je vhodná pro domácí přípravu, lze ji využít i v běžných hodinách matematiky na ZŠ. Počet cvičení je neomezený (všechny příklady jsou náhodně generovány). Aplikace vyhodnocuje úspěšnost řešení (zvuk, ikona, body, procenta).

Česká verze: English version:

Větné rozbory - rozbor vět jednoduchých

Aplikace je určena všem, kteří si chtějí procvičit rozbory vět jednoduchých. Aktuální verze obsahuje 32 větných rozborů rozdělených dle náročnosti do 3 základních skupin. Po zadání věty si vyzkoušíte vytvořit hierarchický model věty a aplikace vám zobrazí správné řešení. Kromě samotných vět aplikace obsahuje i stručný výklad o jednotlivých větných členech. Aplikace bude pravidelně bezplatně rozšiřována o další rozbory vět. Do aplikace je integrována funkce doplňování přednastavených větných vzorců.

Slovní druhy a jejich procvičování

Aplikace Slovní druhy a jejich určování je zaměřena na určování slovních druhů v rámci více než 50 předdefinových vět (celkem 500 slov pro určování slovních druhů). Lze ji využívat jak pro samostatnou práci v rámci hodin českého jazyka, tak i pro domácí přípravu a procvičování. Aplikace bude dále rozšiřována a doplňována o různě obtížná cvičení a poroste také základní databáze vět.

Procvič pravopis

Aplikace obsahuje cvičení na procvičení českého pravopisu, která jsou rozdělena do pěti logických celků - na pravopis vyjmenovaných slov, velkých písmen, předpon s/z, pravopis skupin mě/mně, u/ú a na pravopis slov cizího původu. Aplikace obsahuje 261 slov či slovních spojení, počet cvičení poroste s dalšími aktualizacemi.

Slepá mapa České republiky

Slepá mapa pro každého školáka i dospělého. Slepá mapa ČR obsahuje polohu 49 měst, která musíte na mapě zaměřit. Počet měst a další vrstvy mapy budeme postupně rozšiřovat. Vyhodnocuje se odchylka od zaměřeného bodu, průměrná odchylka celého souboru měst, nejpřesněji a nejméně přesně určená města apod. Vyzkoušejte.

Kultura písemného projevu FREE

Aplikace se zaměřuje na základní témata spojená s kulturou písemného projevu. Popisuje znaky písemného projevu, přípravu písemných projevů, makrokompozici a mikrokompozici, obsahuje také informace o dalších tématech. Aplikace byla vytvořena pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a je zdarma. Aplikace byla vytvořena s podporou Fondu rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci.

Základy české fonetiky a fonologie FREE

Systém českých samohlásek a souhlásek, fonetické a fonologické změny, asimilace znělosti, artikulační asimilace a další. Vhodné pro všechny studenty.

E-Bezpečí

The E-Bezpečí HD online application brings information from the E-Bezpeci portal on the Apple iPad platform.