Aplikace pro IPHONE

Větné rozbory - rozbor souvětí

Potřebujete si procvičit rozbory souvětí? Vyzkoušejte naši novou aplikaci aplikaci. Aplikace obsahuje více než 100 vět, rozdělených podle dvou základních stupňů obtížnosti. Aplikace umožňuje procvičovat vedlejší věty podmětně, předmětné, přísudkové, přívlastkové, příslovečné, doplňkové apod. Vhodné zejména pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky středních škol či gymnázií.

Procvič pravopis

Aplikace obsahuje cvičení na procvičení českého pravopisu, která jsou rozdělena do pěti logických celků - na pravopis vyjmenovaných slov, velkých písmen, předpon s/z, pravopis skupin mě/mně, u/ú a na pravopis slov cizího původu. Aplikace obsahuje 228 slov či slovních spojení (ve verzi 1.0), počet cvičení poroste s dalšími aktualizacemi.

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova pro každého! Přehled vyjmenovaných slov + soubory cvičení na procvičení vašich znalostí.

Podstatná jména

Vynikající přehled informací o podstatných jménech: dělení podstatných jmen, mluvnické kategorie, vzory a skloňování, syntaktické vlastnosti, životnost, terminologický slovníček. Vše po ruce bez nutnosti být připojen k internetu. Pravidelné aktualizace. Ideální pro studenty středních a vysokých škol.

Kybergrooming - nebezpečná internetová manipulace FREE

Aplikace se zaměřuje na fenomén kybergrooming - nebezpečnou internetovou manipulaci, při které je dítě přinuceno prostřednictvím internetových nástrojů k osobní schůzce. Na ní může dojít k sexuálnímu zneužití dítěte. Aplikace popisuje techniky manipulace, strategie ochrany a obrany, postupy hlášení těchto případů, pravidla pro děti a rodiče, jednotlivé případy atd.

E-Bezpečí FREE

The E-Bezpečí online application brings information from the E-Bezpeci portal on the Apple iPhone platform.